• A50a-Angoulême vue 1414 fois A50a-Angoulême
 • A50a-Annie-1 vue 1660 fois A50a-Annie-1
 • A50a-Annie-2 vue 1760 fois A50a-Annie-2
 • A50a-0001 vue 1308 fois A50a-0001
 • A50a-Imag0003 vue 1371 fois A50a-Imag0003
 • A50a-Imag0004 vue 1336 fois A50a-Imag0004
 • A50a-Imag0005 vue 1445 fois A50a-Imag0005
 • A50a-Imag0006 vue 1312 fois A50a-Imag0006
 • A50a-Imag0007 vue 1321 fois A50a-Imag0007
 • A50a-Imag0008 vue 1804 fois A50a-Imag0008
 • A50a-Imag0009 vue 1755 fois A50a-Imag0009
 • A50a-Jean Roger-Annie-1 vue 1613 fois A50a-Jean Roger-Annie-1
 • A50a-Rochepoule vue 1687 fois A50a-Rochepoule
 • A50b-Imag0010 vue 1661 fois A50b-Imag0010
 • A50b-Imag0012 vue 1682 fois A50b-Imag0012
 • A50b-Imag0013 vue 1653 fois A50b-Imag0013
 • A50b-Imag0015 vue 2061 fois A50b-Imag0015
 • A50b-Imag0016 vue 1730 fois A50b-Imag0016
 • A50b-Imag0017 vue 1788 fois A50b-Imag0017
 • A50b-Imag0018 vue 1665 fois A50b-Imag0018
 • A50b-Jean Roger-Annie-cloche vue 2075 fois A50b-Jean Roger-Annie-cloche
 • A50b-Jean Roger-Annie vue 2165 fois A50b-Jean Roger-Annie
 • A50c-Annie-landeau vue 1759 fois A50c-Annie-landeau
 • A50c-Imag0019 vue 1572 fois A50c-Imag0019
 • A50c-Imag0020 vue 1577 fois A50c-Imag0020
 • A50c-Imag0021 vue 1650 fois A50c-Imag0021
 • A50c-Imag0022 vue 1378 fois A50c-Imag0022
 • A50c-Imag0026 vue 4102 fois A50c-Imag0026
 • A50c-Mars1950 vue 2707 fois A50c-Mars1950
 • Annie, Claudie et xxx vue 2018 fois Annie, Claudie et xxx
 • D50-Imag0002b vue 2033 fois D50-Imag0002b
 • D50-Imag0012 vue 2134 fois D50-Imag0012
 • D50-Imag0013 vue 1929 fois D50-Imag0013
 • D50-Imag0015 vue 2442 fois D50-Imag0015
 • D50-Ruelle-95AvenueWilson-Annie-Daniel vue 2114 fois D50-Ruelle-95AvenueWilson-Annie-Daniel
 • D51-Imag0014 vue 1922 fois D51-Imag0014
 • D52-Imag0028 vue 2451 fois D52-Imag0028
 • D52-Imag0029 vue 2048 fois D52-Imag0029
 • D53-Imag0023 vue 2530 fois D53-Imag0023
 • D53-Imag0024a vue 7103 fois D53-Imag0024a
 • D53-Imag0024b vue 1884 fois D53-Imag0024b
 • D53-Imag0039 vue 1954 fois D53-Imag0039
 • D53-Imag0039b vue 1921 fois D53-Imag0039b
 • D53-Imag0044 vue 3161 fois D53-Imag0044
 • D53-Imag0046 vue 2357 fois D53-Imag0046
 • D53-Imag0048c vue 1667 fois D53-Imag0048c
 • D54-Imag0017 vue 2342 fois D54-Imag0017
 • D54-Imag0025 vue 28821 fois D54-Imag0025
 • D54-Imag0036 vue 5426 fois D54-Imag0036
 • D54-Imag0037 vue 7717 fois D54-Imag0037
 • D54-Imag0045 vue 2962 fois D54-Imag0045
 • D54-LaDornière-Annie-Josette-Daniel-Claudie vue 2978 fois D54-LaDornière-Annie-Josette-Daniel-Claudie
 • D54-Ruelle-95AvenueWilson-VisiteLouis-1 vue 7617 fois D54-Ruelle-95AvenueWilson-VisiteLouis-1
 • Daniel-Annie-Yvonne-Claudie vue 3199 fois Daniel-Annie-Yvonne-Claudie
 • Familles Gauchon et Soy .95 av.Wilson Ruelle. vue 6546 fois Familles Gauchon et Soy .95 av.Wilson Ruelle.
 • IMG 2330 vue 881 fois IMG 2330
 • IMG 4018 vue 1039 fois IMG 4018
 • IMG 4029 vue 981 fois IMG 4029
 • IMG 4041 vue 956 fois IMG 4041
 • IMG 4045 vue 987 fois IMG 4045
 • IMG 4103 (3) vue 894 fois IMG 4103 (3)
 • IMG 4146 vue 1048 fois IMG 4146
 • IMG 4939 vue 1086 fois IMG 4939
 • Imag0016 vue 2189 fois Imag0016
 • Imag0027 vue 10342 fois Imag0027
 • Imag0033 vue 1531 fois Imag0033
 • Imag0045 vue 2387 fois Imag0045
 • Imag0049 vue 1670 fois Imag0049
 • Imag0050 vue 1908 fois Imag0050
 • Imag0051 vue 1586 fois Imag0051
 • Imag0053 vue 3288 fois Imag0053
 • Imag0055 vue 2431 fois Imag0055
 • Imag0060 vue 1901 fois Imag0060
 • Imag0061 vue 1839 fois Imag0061
 • Imag0189 vue 7726 fois Imag0189
 • Img 4069b vue 718 fois Img 4069b
 • Maria et ses petits-enfants vue 4081 fois Maria et ses petits-enfants
 • Maria, Annie et Claudie vue 2440 fois Maria, Annie et Claudie
 • P1140387 vue 1001 fois P1140387
 • PN78-visite Louis 2 vue 7541 fois PN78-visite Louis 2
 • PN78-visite louis 1 vue 5111 fois PN78-visite louis 1
 • R54-Imag0052 b vue 1946 fois R54-Imag0052 b
 • RER-Imag0012 vue 1950 fois RER-Imag0012
 • RER-Imag0014 vue 1819 fois RER-Imag0014
 • RER-Imag0031 vue 1546 fois RER-Imag0031
 • V49a-Imag0013 vue 4104 fois V49a-Imag0013
 • V49a-Imag0027 vue 3978 fois V49a-Imag0027
 • V49a-Imag0156 vue 3105 fois V49a-Imag0156
 • V49a-Imag0157 vue 3991 fois V49a-Imag0157
 • V49a-Imag0169 vue 3176 fois V49a-Imag0169
 • V50-Imag0044 vue 2868 fois V50-Imag0044